زمان اعلام نتايج دكتري 99 اعلام شد. جزئيات آخرين اخبار دكتري 99 مربوط به اعلام نتايج آزمون دكتري 99 سازمان سنجش آموزش كشور را در پي اچ دي نيوز مي خوانيد.

نتايج دكتري 99

نتايج دكتري 99 هفته اول مهر ماه اعلام مي شود.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از اعلام نتايج نهايي تمامي آزمون هاي سال ۹۹ تا پايان مهر ماه خبر داد.

تاريخ جديد برگزاري آزمون دكتري 99 با چند تعويق از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به صورت قطعي نهايي و اعلام شد.

زمان برگزاري آزمون دكتري 99

زمان مورد نياز اعلام نتايج نهايي آزمون دكتري 99

سازمان سنجش آموزش كشور بر اساس استانداردهاي خود نيازمند زمان مشخصي براي اعلام نتايج آزمون ها است.

بر اين اساس براي اعلام نتايج نهايي آزمون دكتري 99 و كنكور سراسري 99 حدود دو ماه و اعلام نتايج نهايي آزمون كارشناسي ارشد 99 نيز حدود دو و نيم ماه زمان نياز دارد.